+385 91 6025 470
info@metalnepolice.hr

Opći uvjeti poslovanja i uvjeti kupnje na stranici www.metalnepolice.hr

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ovim Općim uvjetima poslovanja regulirane su obveze Prodavatelja sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, te se primjenjuju u svrhu kako bi Kupac prije sklapanja kupoprodajnog ugovora na daljinu bio obaviješten na jasan i razumljiv način o nizu okolnosti koje su bitne za zaključenje, izvršavanje te raskid istog.

Predmetne okolnosti se odnose na korištenje Internet trgovine Prodavatelja, uvjete kupnje, proizvode i cijene, uvjete plaćanja, uvjete dostave, obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača, uvjete prava odustajanja od trgovine, odgovornosti za materijalne nedostatke i ostale informacije u sklopu navedenih kategorija.

Opći uvjeti poslovanja služe kao preduvjet kupoprodajnog ugovora sklopljenog na daljinu, te ih je Kupac a prije potvrđivanja narudžbe sa željenim proizvodima i po navedenim cijenama, dužan prihvatiti čime se smatra da je s istima upoznat i suglasan.

Ako Kupac sukladno spomenutim izmjenama i dalje nastavi koristiti Internet trgovinu Prodavatelja, isto će smatrati da je Kupac s navedenim izmjenama upoznat i suglasan te da ih kao takve prihvaća.

Prodavatelj je ovlašten te zadržava pravo, u svakom trenutku a bez prethodne najave Kupcu, mijenjati sadržaj Općih uvjeta poslovanja kao i promjene sadržaja na Internet trgovini a vezanih uz asortiman proizvoda, cijene kao i druge podatke uključene u sadržaj same Internet trgovine. Prodavatelj također zadržava pravo, u svakom trenutku ograničenja ili prestanka prodavanja određenog/ih proizvoda ili pružanja određene/ih usluga i može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određene/ih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja.

OSNOVNI POJMOVI KORIŠTENI U OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA

Prodavatelj i Internet trgovina Prodavatelja

Prodavatelj i nositelj svih navedenih prava iz Općih uvjeta poslovanja na domeni metalnepolice.hr je trgovačko društvo EVELIN INC d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge koji putem svoje Internet stranice www.metalnepolice.hr u nastavku Internet trgovine nastupa u svoje ime te pruža uslugu prodaje i dostave proizvoda.

Proizvodi koji se nalaze u sklopu Internet trgovine Prodavatelja predstavljaju sve proizvode koje Kupac može kupiti putem online kupnje ili o istima dobiti navedene informacije.

Svaki proizvod iskazan je po maloprodajnoj cijeni koja je navedena uz isti te je izražena u pojedinačno valuti Prodavatelja – kuni s pripadajućim PDV-om.

Korištenje Internet trgovine se ne naplaćuje od strane Prodavatelja, dok je pristup internetu i korištenju prijenosa podataka, te naknade za pružanje usluga u domeni pružatelja navedenih usluga.

Podaci o prodavatelju

EVELIN INC d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge

Adresa: Ulica Ivana Rabara 38, 10000 Zagreb, Hrvatska

Adresa skladišta:

VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o.

Skladište Karlovac

Zagrebačka ulica, odvojak I br. 2

47000 Karlovac

Telefon: +385 91 3444 432‬

E-mail: info@metalnepolice.hr

Porezni broj: HR96697740595

Matični broj: 081324321

OIB: 96697740595

Glavna djelatnost: NKD 4690

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u ZAGREBU/ broj / Tt-20/26715-2

Žiro račun u Addiko Bank d.d.

IBAN: HR7325000091101507660

Devizni račun u Addiko Bank d.d.

IBAN HR7325000091101507660; SWIFT HAABHR22

Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti isplaćen u novcu

Direktor: Davor Katalinić

Kupac, Korisnik i Potrošač

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda i korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Prodavatelj naglašava da prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose se samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Korisnikje svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja dobiva sve potrebne informacije o ponudi proizvoda Prodavatelja te na temelju njih donosi ili ne donosi odluku o kupnji proizvoda i korištenju usluga, na način kako je uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

“Termin Korisnik se koristi i za primatelje promidžbenih poruka i/ili newslettera.”

UVJETI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE PRODAVATELJA

Internet trgovina Prodavatelja može se koristiti za osobnu upotrebu Kupca ili Korisnika bez ikakvih naznaka za korištenje, a prema Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja.

Prije samog korištenja Internet trgovine Kupac ili Korisnik treba pažljivo pročitati sve navedene uvjete u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda ili dobivanja informacija o istima iz razloga jer će se korištenje Internet trgovine smatrati da je Kupac u svakom trenutku upoznat s navedenim Općim uvjetima poslovanja te da iste razumije i prihvaća.

Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti za posljedice koje mogu proizaći iz nepoznavanja i ne postupanja u skladu s navedenim Općim uvjetima poslovanja čime Kupac u potpunosti snosi odgovornost.

Ako Kupac nije suglasan i ne prihvaća navedene Opće uvjete poslovanja Prodavatelja tada isti ima pravo ne koristiti Internet trgovinu Prodavatelja niti u svrhu kupnje proizvoda niti za pribavljanje informacije o istim.

Prodavatelj također nije odgovoran ni za kakvu štetu koja se može desiti Kupcu na uređajima koji mu omogućuju pristup i upotrebu sadržaja Internet trgovine kao i podacima koji se na istim uređajima pohranjuju ako je šteta nastala uslijed protuprovalnih radnji trećih osoba, računalnih virusa te ostalih slučajeva na koje Prodavatelj ne može utjecati niti je s istima suglasan. Prodavatelj nije odgovoran ni za eventualnu privremenu nedostupnost ili dostupnost Internet trgovine u potpunom ili ograničenom opsegu ili bilo koje druge platforme Prodavatelja a uzrokovanu problemima tehničke prirode. Korisnici Internet trgovine dužni su prilikom svake posjete Internet trgovine pregledati sadržaj iste dok svako postupanje suprotno navedenom oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Prodavatelj daje mogućnost i pravo Kupcima da sav sadržaj i usluge koji se nalaze u sklopu Internet trgovine koriste isključivo za osobne potrebe te u nekomercijalne svrhe. Isto se odnosi na korištenje objavljenih podataka, informacija, tekstova, fotografija, grafika i sveg ostalog sadržaja koji sačinjavaju Internet trgovinu.

Prodavatelj zadržava osobno pravo da dozvoli objavljivanje bilo kojeg djela sadržaja Internet trgovine trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora kojim se uređuju prava i obveze Prodavatelja i treće osobe koji će objaviti navedeno.

Pri kupnji bilo kojeg od proizvoda a koji se nalazi u sklopu Internet trgovine, a koja je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva Prodavatelja, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenje i objavljivanja navedenog.

Sadržaj koji se nalazi ili prikazuje u sklopu Internet trgovine ne smiju se mijenjati, reproducirati, distribuirati, prodavati, koristiti na drugim Web stranicama i/ili Internet trgovinama ili koristiti na bilo koji način koji je suprotan navedenim Općim uvjetima poslovanja.

Svako suprotno korištenje sadržaja Internet trgovine koje nije u skladu s Općim uvjetima poslovanja ili neovlašteno korištenje vizualnog identiteta Prodavatelja smatrat se neovlaštenim, nedopuštenim ili nezakonitim zbog čega Prodavatelj ima pravo potraživati naknadu štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv Kupca zbog korištenja sadržaja na navedeni način.

UVJETI KUPNJE

Prodavatelj putem svoje Internet trgovine omogućuje kupnju proizvoda i dostavu istih na području Republike Hrvatske.

Uvjetima kupnje uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja te kao takvi predstavljaju osnovu za sklapanjem kupoprodajnog ugovora.

Uvjeti kupnje su u svakom trenutku dostupni za čitanje na Internet stranici Prodavatelja, a prije same kupnje željenih proizvoda te se kupnjom proizvoda smatra da ih je kupac pročitao, da ih razumije, s njima se slaže te ih sukladno tome u cijelosti prihvaća kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Kupnja proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja odobrena je isključivo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama.

Kupoprodajni ugovor u ime i za račun maloljetne i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti jedino i isključivo njihovi skrbnici ili zakonski zastupnici dok djelomično poslovno sposobne osobe kupoprodajni ugovor mogu sklopiti jedino i isključivo uz suglasnost njihovog skrbnika ili zakonskog zastupnika.

Ako Kupac prilikom kupnje sklapa kupoprodajni ugovor bez da je postupio po navedenoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost niti je dužan Kupcu nadoknaditi novčani iznos štete koja je prouzročena zato što nisu pročitani Opći uvjeti poslovanja te su iste izvan dužnosti i mogućnosti Prodavatelja.

Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu Kupci su dužni dati važeće, točne, ispravne i potpune podatke dok u protivnom Prodavatelj ima pravo uskratiti daljnji pristup i/ili kupnju i korištenje svih ili dijela usluga koje nudi putem svoje Internet trgovine.

Naručivanje proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu dok se isporuka navedenih vrši sukladno navedenim odredbama Uvjeta dostave. Kupnja putem Internet trgovine Prodavatelja ne zahtjeva registraciju Kupca što mu omogućuje da istu obavi kao neregistrirani Kupac čime upisani podaci vrijede samo za trenutačnu kupnju. Sukladno navedenom njegovi podaci se neće pamtiti i neće biti dostupni prilikom sljedeće kupnje.

Proizvodi Prodavatelja naručuju se na način da Kupac odabere proizvode koji se nakon odabira automatski prikazuju u kategoriji pod linkom „ Košarica“ te putem korištenja menija i popunjavanjem elektronskog obrasca.

Kada je narudžba potvrđena od strane Kupca, Kupac će od Prodavatelja na navedeni e-mail zaprimiti detalje o narudžbi u obliku predračuna sa svim potrebnim podacima koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje sukladno naručenom.

Uplata za naručene proizvode treba se izvršiti u roku od 5 radnih dana, no ukoliko plaćanje neće biti izvršeno u navedenom roku narudžba pod tim brojem neće više vrijediti.

Kupoprodajni ugovor između Kupca i Prodavatelja smatra se sklopljenim u trenutku plaćanja Kupca sukladno navedenim načinima plaćanja Prodavatelja a po prihvaćenoj ponudi koju će Kupac nakon narudžbe primiti na navedeni e-mail kojeg je naveo prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu.

PROIZVODI I CIJENE

Fotografije proizvoda na Internet trgovini Prodavatelja ilustrativne su prirode što podrazumijeva da iste ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati kupljenim proizvodima od strane Kupca (pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca što dovodi do možebitnih razlika u boji proizvoda koje Kupac vidi na svom zaslonu, razlike u percipiranju proizvoda u prostoru Kupca i dr.).

Podaci o proizvodima (opisi, cijene i dr.) podložni su bugovima i tehničkim nepravilnostima u radu stranice čime može doći do pogrešaka u tipografiji, prikazu fotografija i sl. Navedeni neskladi između proizvoda koji su prikazani na fotografijama i onih isporučenih ne predstavljaju nedostatak na proizvodu te se kao takvi ne mogu uzeti u obzir prilikom reklamacije.

Ako proizvod koji je dobavljiv od strane Prodavača značajno i vidno odstupa od proizvoda traženih karakteristika, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca te postupiti prema daljnjem dogovoru s istim.

Cijene svih proizvoda istaknutih na Internet trgovini izražene su pojedinačno za svaki proizvod u valuti Prodavatelja – kuni te s pripadajućim PDV-om. U navedene cijene nije uključen trošak usluge dostave predmetnih proizvoda na naznačenu adresu Kupca.

U trenutku narudžbe i/ili plaćanja isključivo vrijede cijene na temelju kojih je sklopljen Kupoprodajni Ugovor dok se iste u u svim drugim trenutcima mogu promijeniti a bez prethodne najave.

UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda i troškova dostave na Internet trgovini a nakon zaključene narudžbe moguće je platiti putem jednog od dolje navedenih načina. Plaćanje pouzećem za kupljene proizvode nije moguće kao ni plaćanje čekovima.

Načini plaćanja:

1. Plaćanje općom uplatnicom u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Kupac na uneseni e-mail zaprima detalje o narudžbi u obliku predračuna sa svim potrebnim podacima koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje sukladno navedenom. S navedenim podacima potrebno je točno popuniti opću uplatnicu te izvršiti uplatu u roku od 5 radnih dana.

2. Plaćanje putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Kupac na unešeni e-mail zaprima detalje o narudžbi u obliku predračuna sa svim potrebnim podacima koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje sukladno navedenom. S navedenim podacima potrebno je točno popuniti opću uplatnicu te izvršiti uplatu u roku od 5 radnih dana. Kartično plaćanje omogućuje plaćanje sljedećim načinima i karticama:

Jednokratno plaćanje: Diners, MasterCard, Maestro i Visa

Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od Prodavatelja u trajanju od jednog do tri radna dana.

Sva plaćanja vršit će se u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica

Izjava o sigurnosti

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između CorvusPaYi autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. 

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

UVJETI DOSTAVE

Prodavatelj putem svoje Internet trgovine omogućuje kupnju proizvoda i dostavu istih na području Republike Hrvatske.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, vidljiv je u sklopu kategorije „Košarica“.

Trošak dostave se plaća posebno te kao takav nije uključen u cijenu proizvoda prikazanog u sklopu „Trgovine“.

Troškovi dostave će biti prikazani na računu koji se dostavlja uz naručene proizvode i uračunati su u ukupnu cijenu potvrđene narudžbe.

Prodavatelj dostavu vrši putem angažirane dostavne službe.

Za područje Republike Hrvatske trošak dostave naručenih proizvoda iznosi 0000 kn.

Rok isporuke naručenih proizvoda je unutar 5 radnih dana, i to unutar radnog vremena Prodavatelja, tj. između 8 i 16 sati, odnosno unutar radnog vremena kurirske službe. Dostava na otoke može potrajati i do 14 dana, ovisno o voznom redu plovidbe.

U sklopu roka za isporuku ne računa se:

1) Dan na koji je primljena narudžba od strane Kupca,

2) Vrijeme kašnjenja isporuke zbog netočne ili nepotpuno ispunjene adrese Kupca,

3) Neradni dani ako isti predstavljaju početak ili kraj roka te

4) Vrijeme kašnjenja isporuke zbog uključivanja više sile ili nekih drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv ili na iste nije mogao utjecati.

Početak roka isporuke je u trenutku kada Prodavatelj zaprimi uplatu od Kupca na svoj račun ili od trenutka kada se odobri autorizacija kreditne kartice Kupca.

U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti Kupcu isporučiti kupljeni proizvod u navedenom roku, isti će o tome obavijestiti Kupca kako bi predložio novi termin isporuke zbog čega u tom slučaju Kupac ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju da dostavna služba nije u mogućnosti uredno dostaviti proizvod na navedenu adresu Kupca a koja je zbog nepažnje krivo unesena prilikom registracije, Kupac sam snosi troškove ponovne dostave na novu adresu.

Prodavatelj naručene proizvode slaže i pakira tako da se ne mogu oštetiti u uobičajenom transportu i dostavi.

Nakon što preuzme dostavljene proizvode Kupac je dužan pregledati pošiljku kako bi ustvrdio postoje li vidljiva oštećenja na pošiljci i/ili na samim kupljenim proizvodima.

U slučaju da Kupac ustvrdi da pošiljka ima vanjsko oštećenje i/ili oštećenje na samim proizvoda iste treba odmah reklamirati dostavnom radniku te odbiti preuzeti isporučene proizvode čime se isti šalju povratno Prodavatelju uz naznaku da pošiljka sadrži nedostatak.

Kupac je također dužan usporediti istovjetnost dostavljenih proizvoda s izdanim računom kako bi bio uvjeren da u sklopu pošiljke nešto ne nedostaje ili da su isporučeni proizvode koje Kupac nije kupio.

Ako se provjerom ispostavi suprotno, kupac je pošiljku dužan odmah reklamirati dostavnom radniku jer Prodavatelj neće uvažiti naknadne reklamacije.

Kupac je jedina odgovorna osoba koja prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda ima pravo provjere ispravnosti naručenih proizvoda i to pred dostavnim radnikom.

Uz dostavljene proizvode, Kupac će dobiti račun i potvrdu da je pošiljku preuzeo, koju je obvezan potpisati u slučaju da ne postoji razlog reklamacije.

U trenutku potpisivanja potvrde o primitku, Kupac daje suglasnost da nema prigovora na isporučene proizvode čime se podrazumijeva da je robu pregledao te da istoj nije pronašao nikakva oštećenja, da isti izgledom i količinom odgovaraju proizvodima s računa.

Ako Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog i opravdanog razloga, Prodavatelj ima pravo po kojem će od istog tražiti naknadnu troškova manipulacije i transporta do naznačenog mjesta dostave.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Svoj prigovor Kupac sukladno Zakonu o zaštiti potrošača može poslati na nekoliko načina:

1) Putem pošte na adresu Ulica Ivana Rabara 38, 10000 Zagreb, ili

2) Na e-mail Prodavatelja info@metalnepolice.hr

U sklopu pisanog prigovora Kupac mora navesti svoje točne i valjane podatke kako bi Prodavatelj mogao potvrditi primitak prigovora te na njega zatim i odgovoriti. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pismenom obliku a najkasnije u roku od 15 dana od primitka istog.

UVJETI PRAVA ODUSTAJANJA OD KUPNJE

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, fizička osoba Kupac (u daljnjem tekstu Potrošač) ima pravo jednostrano raskinuti Kupoprodajni Ugovor u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda a bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Potrošaču ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, dostavljena i predana pošiljka koja je predmet ugovora.

Ako je Potrošač u sklopu jedne narudžbe naručio više komada robe a koji su trebali biti isporučeni odvojeno, odnosno ako se naručeni proizvodi dostavljaju u više pošiljki, rok počinje teći od dana kada je Potrošaču dostavljen zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Da bi Potrošač ostvario navedeno pravo, isti mora o svojoj odluci obavijestiti Prodavatelja a prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje točne i valjane podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail a ujedno može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupnji Potrošač može preuzeti ovdje u PDF formatu te se isti može isprintati, ispuniti, skenirati i/ili poslikati i poslati Prodavatelju.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Potrošaču potvrdu o primitku obavijesti o raskidu ugovora i to bez odgađanja e-mailom.

U slučaju obostranog raskida ugovora, Potrošač i Prodavatelj su oboje dužni vratiti ono što su primili na temelju sklopljenog ugovora.

Potrošač je dužan vratiti primljenu robu na skladište bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da se navedeni ugovor raskine.

Smatra se da je Potrošač izvršio svoju obavezu na vrijeme ako prije navedenog isteka roka pošalje primljenu robu putem dostavne službe ili istu preda osobno Prodavatelju na adresu skladišta (VIATOR&VEKTOR PROJEKTI d.o.o., Skladište Karlovac, Zagrebačka ulica, odvojak I br. 2, 47000 Karlovac). Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultiralo njezinim rukovanjem što ne uključuje ono rukovanje koje je bilo potrebno kako bi se utvrdilo jesu li isporučeni proizvodi istovjetni onim naručenim.

Troškove vraćanja robe, u slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora, snosi Potrošač.

U slučaju da se proizvod vrati Prodavatelju neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije koji su sačinjavali dio pošiljke te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatrat će se da Potrošač nije ispunio svoju obvezu povrata pošiljke te u tom slučaju Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 navedenih dana od dana kada je zaprimio obavijest od odluci Potrošač o raskidu ugovora, vratiti sve što je Potrošač platio na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora.

Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog iznosa tek nakon što mu se vrati dostavljena roba, odnosno, nakon što Potrošač dostavi vidljivi dokaz da je pošiljku poslao natrag Prodavatelju te ako ga oko navedenog obavijesti prije nego što Prodavatelj primi pošiljku.

Prodavatelj je dužan izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio i Potrošač prilikom plaćanja za naručeno osim ako Potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja u čijem slučaju Potrošač nije obvezan platiti nikakve dodatne troškove a koji su vezani uz takav način povrata.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će Potrošač biti posebno upozoren u ponudi konkretnog proizvoda. 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj sukladno Zakonu o obveznim odnosima odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje su isti imali u trenutku prelaza rizika na Kupca, bez obzira je li to bilo poznato Kupcu ili ne.

Prodavatelj odgovara i za nedostatke koji se pojave nakon što rizik pređe na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije samog prelaska a pod čime se podrazumijeva da je nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza istog, osim u slučaju da Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili navedenih nedostataka. Prodavatelj također odgovara za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ukoliko je izjavio da proizvod nema nikakve nedostatke ili da proizvodi imaju određene odlike ili svojstva.

Materijalni nedostatak postoji:

1) Ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu a za koju ju je Kupac nabavljao i koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

2) Ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene ili propisane,

3) Kad je Prodavatelj prodao i isporučio proizvod koji nije jednak uzorku ili modelu, osim ako su navedeni prikazani samo radi obavijesti,

4) Ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste a koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja o svojstvima proizvoda i

5) Ako je nepravilna montaža Kupca posljedica nedostatka u uputama za montažu.

Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak koji je neznatan.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su posljedica očekivanja Kupaca o postojanju određenih svojstava stvari a koje je isti očekivao na temelju izjava proizvođača Prodavatelja za koje Prodavatelj nije znao niti je morao znati, ako su iste bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke a koji su u trenutku sklapanja Kupoprodajnog ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.