+385 91 6025 470
info@metalnepolice.hr

Izjava o sigurnosti i privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu korištenja Internet trgovine Evelin inc d.o.o., u nastavku Internet trgovine Prodavatelja, od strane Korisnika Kupca i Potrošaća, u nastavku objedinjeno Korisnik.

Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Internet trgovine.

Korisnikje svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja dobiva sve potrebne informacije o ponudi proizvoda Prodavatelja te na temelju njih donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja.

Kupac, u nastavku Korisnik,je svaka pravna ili fizička osoba koja putem Internet trgovine Prodavatelja a nakon pregleda ponude proizvoda Prodavatelja donosi odluku o kupnji proizvoda, na način kako je uređeno Općim uvjetima poslovanja.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu Korisnika, čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Identitet fizičke osobe smatra se utvrđenim, kad se fizička osoba Korisnik može identificirati izravno ili neizravno, posebno putem podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (pr. kolačić) ili jedna ili više posebnih značajki, koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe. Obrada podataka je svaki proces koji se provodi s ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili svaki takav proces koji je povezan s osobnim podacima. Pojam je vrlo opsežan i uključuje gotovo svako postupanje s podacima.

VODITELJ OBRADE PODATAKA

Evelin Inc d.o.o., Ulica Ivana Rabara 38, 10000 Zagreb, u nastavku Prodavatelj, je voditelj obrade osobnih podataka Korisnika.

Prodavatelj se kao pružatelj usluge Internet trgovine pridržava važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Prodavatelj se obvezuje u svakom trenutku pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika, tako da prikuplja samo one podatke koji su nužni da bi Prodavatelj mogao ispuniti svoje obveze. Svi prikupljeni podaci od strane Prodavatelja se strogo čuvaju i dostupni su samo onim djelatnicima kojima su isti nužni za obavljanje posla. Poštivanje navedenih načela obveza je i Prodavatelja i poslovnih partnera Prodavatelja. Ovim dokumentom opisano je kako isti obrađuje osobne podatke svojih Korisnika.

Korisnici Internet trgovine Prodavatelja upućuju se da pročitaju sve navedeno u sklopu Izjave o privatnosti kako bi lakše mogli razumjeti koje podatke Prodavatelj prikuplja i obrađuje putem svoje Internet trgovine, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi te koja su njihova prava vezana za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te njihovo pravo na prigovor.

Svaki Korisnik koji ima bilo kakva pitanja vezano uz osobne podatke, može poslati e-mail na evelin@evelin-inc.hr. Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti korištenjem Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika isti potvrđuje da je pročitao, razumio te da se slaže s obradom osobnih podataka kako je utvrđeno u ovoj Izjavi.

IZMJENA IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ovu Izjavu o privatnosti, Prodavatelj može izmijeniti u bilo kojem trenutku tako da na svojoj Internet trgovini objavi izmijenjen tekst Izjave o privatnosti te sukladno tome, Prodavatelj poziva Korisnike da povremeno pregledaju Izjavu u slučaju da dođe do spomenutih izmjena. Ako se Korisnik ne slaže s Izjavom o privatnosti, Prodavatelj mu upućuje da napusti te ne pristupa i ne koristi Internet trgovinu.

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon što se objavi na Internet trgovini Prodavatelja. Nastavak upotrebe Internet trgovine Prodavatelja od strane Korisnika a nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da ju Korisnik potvrđuju te prihvaća izmjene.

VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

Korisnik može posjetiti Internet trgovinu Prodavatelja bez da otkrije svoje osobne podatke čime se oni tretiraju kao anonimni.

Anonimni podatak se odnosi na podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom Korisnikom te se iz tog razloga isti ne mogu niti neće prikupljati.

Davanje osobnih podataka isključivo je odluka Korisnika koje isti dobrovoljno upiše pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac,, obrazac za kupovinu) čime daje privolu za prikupljanje i korištenje osobnih podataka od strane Prodavatelja.

Svi osobni podaci Prodavatelja koristit će se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni, odnosno za onu za koju je dana privola.

Ako navedeni ne pruže ili ne žele pružiti tražene osobne informacije za određenu aktivnost koja iste zahtijeva, Kupcu odnosno Korisniku neće biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. Obrada osobnih podataka unešenih od strane Kupca zakonita je jer se na zahtjev istog poduzimaju radnje radi realizacije namjene Korisnika koje isti ima a vezano uz akciju putem Internet trgovine Prodavatelja a prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja i Izjave o sigurnosti Prodavatelja.

Osobni podaci Korisnika koji se prikupljaju od strane Prodavatelja odnose se na sljedeće podatke:

1) Podaci o Korisniku ili tvrtki Korisnika (pr. ime i prezime, adresa, OIB ),

2) Podaci o kontaktima Korisnika (br. broj telefona, e-mail),

3) Podaci o korištenju Internet trgovine Prodavatelja (prosječna posjećenost Internet trgovine Prodavatelja, vrijeme pristupa istoj, interes za određeni sadržaj)

Osobni podaci se odnose na sve podatke koji su potrebni u procesu naručivanja proizvoda putem Internet trgovine Prodavatelja kao i one koji su potrebni kako bi se odgovorilo na Korisnikov upit i/ili zahtjev.

Informacije koje se automatski prikupljaju odnose se na informacije u log datotekama poslužitelja kao što su IP adresa, vrsta korištenog Internet preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak te vrsta operativnog sustava putem kojeg se pristupa navedenoj Internet trgovini.

Navedene informacije Prodavatelj koristi kako bi upravljao svojom Internet trgovinom i njenim tehničkim rješenjima, kako bi razumio kako se Korisnik kreće kroz navedenu Internet trgovinu u svrhu poboljšavanja Korisničkog iskustva te isti nisu vezani uz bilo kakve osobne podatke pomoću kojih je moguća identifikacija pojedinaca.

“Prilikom registracije osobe kao Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice što podrazumijeva primanje obavijesti putem e-pošte, (newsletter), Internet trgovina Prodavatelja će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu. 

Pravna osnova za obradu podataka je privola. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. 

Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku slanjem obavijesti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka evelin@evelin-inc.hr” 

“Newsletter odnosno druge obavijesti i promidžbene poruke Korisnici mogu primati na osnovi legitimnog interesa. 

Newsletter te obavijesti i promidžbene poruke mogu sadržavati aktualne informacije o ponudama, prodaji, kategorijama proizvoda, promotivnim cijenama proizvoda, prilagođene preporuke proizvoda na temelju prethodnih narudžbi i navika pregledavanja,ankete kako bi Internet trgovina Prodavatelja saznala povratna mišljenje Kupca/ Korisnika o kupljenim proizvodima.”

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U PROCESU PLAĆANJA KREDITNIM I DEBITNIM KARTICAMA

Prodavatelj u trenutku plaćanja na njegovoj Internet trgovini, kao uvjet plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Korisnika za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Corvus Pay d.o.o., pružatelja usluge procesiranja i naplate kreditnih ili debitnih kartica, ugovornog partnera Prodavatelja i Izvršitelja obrade osobnih podataka veznih za svrhu procesiranja i naplate kartica. U tu svrhu osobno podaci Kupca (njegovo ime i prezime, adresa i podaci s kartice) su privremeno pohranjeni kod Corvus Pay d.o.o. koji te podatke pohranjuju u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Korisnik samostalno aktivira proces procesiranja i naplate kartice potvrdom odnosno klikom na link kojim se potvrđuje narudžba.

Prodavatelj ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti ne obrađuje osobne podatke koji su uneseni u svrhu procesiranja i naplate kartica te također obavještava Kupca a vezano uz navedenu privolu na link kojim se potvrđuje narudžba da Corvus Pay d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s debitne i/ili kreditne kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Prodavatelj stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama kako isti ne bi bili zloupotrebljeni.

VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE NE PRIKUPLJAJU I NE OBRAĐUJU

Prodavatelj putem svoje Internet trgovine ne prikuplja podatke o djeci te ako se isti uvjeri da su mu takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, navedene će ukloniti bez odgađanja. Maloljetnici ne smiju koristiti Internet trgovinu Prodavatelja niti je bilo koji dio Internet trgovine Prodavatelja dizajniran i/ili prilagođen kako bi privukao maloljetnike.

SVRHA PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

Prodavatelj prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca putem svoje Internet trgovine u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju njegovoj Internet trgovini, radi realizacije ugovora o kupnji robe kao i eventualnih pravnih postupaka vezanih uz navedeno, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, istraživanja tržišta, poboljšanja efikasnosti i kvalitete usluga Prodavatelja. Prodavatelj dijelom primjenjuje i automatizirane procese za obradu kako bi stalno unaprjeđivao svoje procese a sve u interesu Kupaca, kako bi ponuda istima bila što personaliziranija te kako bi ponuda proizvoda bila što više prilagođenija njihovim navikama i potrebama.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA KUPACA I KORISNIKA S OSTALIM PRIMATELJIMA

Dijeljenje navedenih podataka odvija se isključivo na temelju Zakonskog dopuštenja, na temelju privole Korisnika i Zakonske obveze.Prodavatelj neće dijeliti osobne podatke Kupaca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u situacijama kada to pozitivni propisi zahtijevaju te u sljedećim navedenim slučajevima. Prodavatelj će kada to zahtijeva realizacija kupoprodajnog ugovora proizvoda po narudžbi Korisnika podijeliti osobne podatke Korisnika s:

1) Pružateljima usluge dostave proizvoda s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku pošiljke, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluge dostave može od Korisnika zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke pošiljke prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke pošiljke i evidencije o tome tko je istu preuzeo. Ako Korisnik odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2) Bankama (kartičnim kućama) u slučaju reklamacije ili ispravka transakcije.

Pružanje informacija Google Inc.

Na Internet trgovini Prodavatelja Google prikuplja informacije putem upotrebe usluge Google Analytics od strane Prodavatelja. Google koristi ove informacije, uključujući IP adrese i podatke iz kolačića, u više svrha, kao što je poboljšanje usluge Google Analytics. Informacije se dijele s Googleom na anonimnoj osnovi. Korisnik može saznati više o tome koje informacije Google prikuplja, kako upotrebljava te informacije i kako kontrolirati informacije poslane Googleu i to pregledom stranice Googleovih pravila o privatnosti. Korisnik se može isključiti iz Google Analyticsa tako da instalira sljedeći dodatak pregledniku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj čuva sve osobne podatke Korisnika sukladno važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izvještavanje i dokumentiranje osobnih podataka. Vremenski period tokom kojeg se čuvaju podaci je određen na vrijeme potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.

PRISTUP, ISPRAVAK I BRISANJE OSOBNIH PODATAKA (PRAVO NA ZABORAV)

Korisnik Internet trgovine Prodavatelja u svakom trenutku ima sljedeća prava:

1) Pravo pristupa svojim osobnim podacima te uvida u te podatke,

2) Pravo na informiranost o obradi osobnih podataka od strane Prodavatelja,

3) Pravo na prenosivost osobnih podataka,

4) Pravo na povlačenje privole koja je dana od strane Korisnika,

5) Pravo na podnošenje prigovora Prodavatelju,

6) Pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako isti nisu potpuni ili točni

7) Pravo na brisanje osobnih podataka u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora. Sve navedeno Korisnik može zatražiti izravno od Prodavatelja Internet trgovine i to putem maila evelin@evelin-inc.hr.

PRAVO NA PRIGOVOR

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka Korisnik smatra da ima osnove za prigovor, isti se mora javiti na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka tihomir.mikinac@evelin-inc.hr, ali naravno da isti imaju pravo i na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Korisnika i Prodavatelja odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Prodavatelj uzima ozbiljno i poduzima razumne i razne zaštitne opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Prodavatelj provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka i ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Prodavatelja te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Prodavatelj se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

POLITIKA KORIŠTENJA I POHRANJIVANJA „KOLAČIĆA“ (COOKIES)

Internet trgovina Prodavatelja na domeni metalnepolice.hr koristi kolačiće.

Kolačići (engl. Cookies) predstavljaju podatke male veličine koje se pohranjuju na uređajima koji Korisniku omogućuju pristup i upotrebu sadržaja Internet trgovine – na računalu, mobitelu ili tabletu.

Kolačići Internet trgovini omogućuju da identificira uređaj Korisnika prilikom sljedećeg korištenja na temelju njegovih akcija iz prethodnih posjeta i korištenja Internet trgovine a u svrhu konstantnog poboljšavanja budućeg korisničkog iskustva pregledavanja.

Korištenje kolačića također služi za praćenje funkcionalnost svih značajki Internet trgovine te se isti koriste u analitičke, statističke, marketinške i druge svrhe pomoću kojih se omogućuje upoznavanje preferencija Korisnika bez da se identificira osoba Korisnik.

Korištenjem Internet trgovine Korisniku se nudi mogućnost prihvaćanja ili odbijanja korištenja kolačića koje Korisnik može obrisati u svakom trenutku te ujedno putem željenog preglednika zabraniti pohranu istih. Ovisno o internet pregledniku putem kojeg Korisnik pristupa Internet trgovini (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer ili neki drugi) isti može odlučiti koje kolačiće će prihvatiti a koje će blokirati i to u sklopu postavki odabranog Internet pretraživača. Ako Korisnik odbije prihvatiti korištenje kolačića i/ili određene vrste kolačića, određene mogućnosti korištenja Internet trgovine Prodavatelja neće biti dostupne u predviđenom rasponu. Spremanje osobnih informacija o Korisniku omogućuje isključivo Korisnik te isti samostalno donosi odluku hoće li i u kojoj mjeri omogućiti pristup informacijama ili datotekama na uređaju na kojem se kolačići spremaju.

Kolačići koji se koriste u navedene svrhe mogu se podijeliti na:

1) Kolačiće od prve strane koji mogu biti privremeni i trajni

2) Kolačiće od treće strane.

Kolačići koji se dostavljaju na uređaj mogu biti kolačići od prve ili treće strane. Kolačići od prve strane predstavljaju privremene ili stalne kolačiće koji se pohranjuju s već posjećenih web stranica čime se omogućava spremanje podataka koji će se koristiti prilikom sljedećeg posjeta. Privremeni kolačići predstavljaju vrstu kolačića koji se nakon pohrane na korišteni uređaj a zatvaranjem željenog preglednika automatski brišu.

Navedeni kolačići imaju ograničen raspon prikupljanja podataka a obično se oni odnose na sadržaj „Košarice“ u Internet trgovini Prodavatelja.

Trajni kolačići predstavljaju vrstu kolačića koji imaju svoj rok trajnosti te obično nakon zatvaranja željenog preglednika ostaju pohranjeni u istom.

Kolačići od treće strane predstavljaju kolačiće koji se spremaju od strane ostalih servisa koji nisu u nadležnosti Prodavatelja Internet trgovine (poput Google Analitycs-a, AdWords-a te društvenih mreža poput Facebooka ili Instagrama). Navedeni najčešće služe za praćenje aktivnosti i ponašanja Korisnika i marketinške i promotivne svrhe.